Παράγωγα φθορογραφενίου και μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων τους

Διδάκτωρ: 
Μουσελίμης Βασίλειος
Επιβλέπων: 
Μπουρλίνος Αθανάσιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπουρλίνος Αθανάσιος, Μπάκας Θωμάς, Δούβαλης Αλέξιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπουρλίνος Αθανάσιος, Μπάκας Θωμάς, Δούβαλης Αλέξιος, Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Καρακασίδης Μιχαήλ, Γουρνής Δημήτριος, Κουρκουμέλης Νικόλαος
Σχετικό αρχείο: