Αναβαθμίσεις του Συστήματος Σκανδαλισμού Μιονίων στην Κυλινδρική Περιοχή του Πειράματος CMS στο CERN για τον LHC και τον HL-LHC

Διδάκτωρ: 
Μάλλιος Σταύρος
Επιβλέπων: 
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Φουντάς Κωνσταντίνος, Ευαγγέλου Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Φουντάς Κωνσταντίνος, Ευαγγέλου Ιωάννης, Μάνθος Νικόλαος, Χριστοφιλάκης Βασιλειος, Λουκάς Δημήτριος, Μπαχτής Μιχαήλ
Σχετικό αρχείο: