Μελέτη ισορροπίας και ευστάθειας ελικοειδώς συμμετρικού μαγνητισμένου πλάσματος

Διδάκτωρ: 
Ευαγγελιάς Αχιλλέας
Επιβλέπων: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Λεοντάρης Γεώργιος, Νίντος Αλέξανδρος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Θρουμουλόπουλος Γεώργιος, Λεοντάρης Γεώργιος, Νίντος Αλέξανδρος, Χιτζανίδης Κυριάκος, Πατσουράκος Σπυρίδων, Μπάκας Νικόλαος, Κομίνης Ιωάννης
Σχετικό αρχείο: