Ιοντική αγωγιμότητα στερεών πολυμερικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογές σε μπαταρίες ιόντων λιθίου

Διδάκτωρ: 
Πιπερτζής Αχιλλεύς
Επιβλέπων: 
Φλούδας Γεώργιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Παπαδόπουλος, Περικλής, Παπαγεωργίου Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Φλούδας Γεώργιος, Παπαδόπουλος, Περικλής, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αυγερόπουλος Απόστολος, Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Ευαγγελάκης Γεώργιος, Πίσπας Αστέριος
Σχετικό αρχείο: