Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

Οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 6/12/12 ώρα 11:00ΑΜ έως 16/12/13 ώρα 11:00ΜΜ ηλεκτρονικά (μέσω Διαδικτύου) μέσω του συστήματος CRONOS: https://cronos.cc.uoi.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που τους έχουν δοθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή τους.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το συντομότερο να μαθήματα του εξαμήνου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, και να εκτυπώσουν και να φυλάξουν το αποδεικτικό το οποίο παράγεται από το σύστημα.

Σημειώνεται ότι χωρίς την ηλεκτρονική δήλωση ενός μαθήματος είναι αδύνατη η συμμετοχή στις εξετάσεις και η καταχώρηση βαθμολογίας.

Για τυχόν προβλήματα παρακαλείστε όπως στείλετε e-mail στο gramphysatuoi.gr δηλώνοντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου.

Από τη Γραμματεία