ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"

Τα εργαστήρια Μηχανικής που δεν ολοκληρώθηκαν το εαρινό εξάμηνο θα συμπληρωθούν της επόμενες δύο εβδομάδες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Εργαστήρια θα γίνονται και το Σάββατο.

 

ΗΜΕ

ΠΕΙΡΑΜΑ

09:00-11:00

12:00-14:00

15:00-17:00

18:00-20:00

ΔΕΥΤ

21/9

(8.1.1 Σελ. 197)

Α1

Α2

Β1

Β2

ΤΡΙΤ

22/9

(8.1.1 Σελ. 197)

Γ1

Γ2

Δ1

Δ2

ΤΕΤ

23/9

(8.1.1 Σελ. 197)

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΠΕΜΠ

24/9

(8.1.2 Σελ. 204)

Α1

Α2

Β1

Β2

ΠΑΡ

25/9

(8.1.2 Σελ. 204)

Γ1

Γ2

Δ1

Δ2

ΣΑΒΒ

26/9

(8.1.2 Σελ. 204)

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΔΕΥΤ

28/9

(8.3.1 Σελ. 225) και

(8.3.2 Σελ. 227)

Α1

Α2

Β1

Β2

ΤΡΙΤ

29/9

(8.3.1 Σελ. 225) και

(8.3.2 Σελ. 227)

Γ1

Γ2

Δ1

Δ2

ΤΕΤ

30/9

(8.3.1 Σελ. 225) και

(8.3.2 Σελ. 227)

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΠΕΜΠ

1/10

(8.6.1 Σελ. 240) και

(8.6.3(α) Σε 243)

Α1

Α2

Β1

Β2

ΠΑΡ

2/10

(8.6.1 Σελ. 240) και

(8.6.3(α) Σε 243)

Γ1

Γ2

Δ1

Δ2

ΣΑΒΒ

3/10

(8.6.1 Σελ. 240) και

(8.6.3(α) Σε 243)

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΣΑΒΒ

10/10

(8.10.1 Σελ 261

(α) και (β))

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

Τα τμήματα παραμένουν όπως ήταν. Μοιράζονται σε δύο υποτμήματα Α1 και Α2 κτλ. Στο Α1 θα έρχεται ο ένας φοιτητής της κάθε ομάδας του τμήματος Α και στο Α2 ο δεύτερος φοιτητής του τμήματος Α, κτλ.Το πείραμα και η Σελίδα αντιστοιχεί στο Βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Απλά Πειράματα Μηχανικής Θερμότητας του Μ. Καμαράτου, εκδ. Κλειδάριθμος.

Το ΤΕΣΤ παραμένει.

Οι φοιτητές θα θερμομετριούνται κάθε φορά που εισέρχονται στο εργαστήριο και το εργαστήριο (πάγκοι-όργανα) θα απολυμαίνονται μετά την απομάκρυνση των φοιτητών.

Φοιτητές που δεν αισθάνονται καλά ή έχουν πυρετό δεν πρέπει να προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο.

Η Μάσκα είναι υποχρεωτική όταν εισέρχεστε στο κτήριο του Πανεπιστημίου και καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκεστε στο εργαστήριο.

Το πώς θα γίνεται η ανάλυση των μετρήσεων και θα γράφεται η εργασία είναι δικαιοδοσία κάθε διδάσκοντα και θα διευκρινιστεί στο πρώτο μάθημα.

Οι φοιτητές μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για το επόμενο πείραμα και για την συγγραφή της εργασίας τους είτε μέσω του e-mail: mkamaratatuoi.gr  ή στο τηλέφωνο 2651008453, ή με επίσκεψη στο γραφείο Φ3-218.

Οι διδάσκοντες