Μαύρες οπές και σκουληκότρυπες στα πλαίσια γενικευμένων θεωριών βαρύτητας με βαθμωτά πεδία και ανώτερους βαρυτικούς όρους

Διδάκτωρ: 
Μπακόπουλος Αθανάσιος
Επιβλέπων: 
Καντή Παναγιώτα
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Καντή Παναγώτα, Ταμβάκης Κυριάκος, Περιβολαρόπουλος Λέανδρος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Καντή Παναγώτα, Ταμβάκης Κυριάκος, Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Λεοντάρης Γεώργιος, Ρίζος Ιωάννης, Δέδες Αθανάσιος, Χαρμούσης Χρήστος
Σχετικό αρχείο: