Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την εγγραφή τους να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/12/13.

Από τη Γραμματεία