Εξέταση μαθήματος "Στατιστική Φυσική Ι"

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές αντιμετώπισαν πρόβλημα και δεν μπόρεσαν να συνδεθούν

στις εξετάσεις του μαθήματος "Στατιστική Φυσική Ι" (22/9/2020) να επικοινωνήσουν

με την Γραμματεία του Τμήματος.