Συμμετοχή φοιτητών σε έρευνα U-Multirank

Με απόφαση της διοίκησης του Ιδρύματος το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης U-Multirank. Στα πλαίσια αυτά θα αποσταλεί σε 500 φοιτητές του Τμήματος  (εκτός των Α-ετών), που θα επιλεγούν με μαθηματικά τυχαίο τρόπο,  e-mail στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση του Πανεπιστημίου (π.χ. στο stm01895, όπου 1895 είναι ο ΑΜ του φοιτητή – σας υπενθυμίζουμε ότι, η πρόσβαση γίνεται από το site: webmail.uoi.gr και το password σας, σάς έχει δοθεί κατα την εγγραφή σας – Αν το έχετε χάσει, μπορείτε να το ξαναπάρετε, από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης στο Ισόγειο του Μεταβατικού Κτηρίου).

Στο email  θα αναφέρεται ότι, τους δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια στην ιστοσελίδα του U-Multirank, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΩΝΥΜΑ για την αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής στα πλαίσια του  U-Multirank.

ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΩΣΕΤΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ;

Τα Ερωτηματολόγια θα είναι στα Αγγλικά.

Στο mail που θα σας αποσταλεί από το Πανεπιστήμιο, θα αναφέρεται το website του U-Multirank και ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης στο σύστημα U-Multirank (δηλαδή, όπως ακριβώς γίνεται στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες). Εσείς, με τον προσωπικό κωδικό σας, θα μπείτε στο σύστημα του U-Multirank και θα συμπληρώσετε και υποβάλετε το Ερωτηματολόγιό σας (θα υπάρχουν εκεί οδηγίες βήμα προς βήμα).
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΔΕΝ θα εμπλακεί καθόλου στην αποστολή των Ερωτηματολογίων σας (ο κάθε φοιτητής, το υποβάλλει απευθείας στο U-Multirank).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ U-MULTIRANK;

Το U-Multirank είναι το σύστημα Αξιολόγησης όλων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά τώρα το 2014.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει δηλώσει ενδιαφέρον να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Εκτός της συνολικής αξιολόγησης του Ιδρύματος  θα αξιολογηθούν, πιλοτικά, και 2 Τμήματα, και αυτά είναι το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το Τμήμα Φυσικής. Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, εκτός των στοιχείων που στέλνει το Πανεπιστήμιο και των δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος που συλλέγονται αυτόματα από το U-Multirank, απαιτείται να υπάρχουν και ανώνυμα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης και από τους ίδιους τους φοιτητές.

Συνεπώς, σας παρακαλούμε, να παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες το e-mail σας που έχετε από το Πανεπιστήμιο εάν λάβετε στο Inbox σας το σχετικό e-mail, και να αποφασίστε εάν θα συμμετάσχετε (ή όχι) στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου.

Η συμπλήρωση Ερωτηματολογίου ΔΕΝ είναι υποχρεωτική . Απλώς, με τη συμπλήρωσή του, βοηθάτε ενεργά να αξιολογηθεί το Τμήμα Φυσικής (και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) μαζί με όλα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως).

Η κατάθεση των Ερωτηματολογίων έχει αποφασιστεί (από το U-Multirank) να λήξει στις 21 Δεκεμβρίου 2013