ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το νέο εργαστηριακό μάθημα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω email στο vachrist@uoi.gr

Τετάρτη 07/10/2020-15:00 θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη δομή & τα περιεχόμενα του μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://us02web.zoom.us/j/85629399100

Οι διδάσκοντες