Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων Α΄έξαμήνου

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου είναι η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για τον τρόπο σύνδεσής σας στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.