Συγγράμματα

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές όλων των ετών ότι θα πρέπει να συνδεθούν το συντομότερο στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ http://eudoxus.gr/ με τους κωδικούς που έλαβαν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους και να επιλέξουν συγγράμματα για τα μαθήματα που δηλώνουν.

Από τη Γραμματεία