ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ

Το μάθημα επιλογής, Στοιχειώδη Σωματίδια, θα αρχίσει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9:00 στην αίθουσα Φ2-120. 

Από τότε και στο εξής τα μαθήματα θα γίνονται κάθε

Τετάρτη           9:00 -- 11:00 

Παρασκευή      9:00 -- 11:00

Α. Δέδες (ο διδάσκων)