ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το μάθημα επιλογής ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ξεκινάει την
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019 στις 13:00 στο

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φ2-136.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα να επικοινωνήσουν με τον Διδάσκοντα στο strolog@uoi.gr.