Έναρξη μαθήματος “Πυρηνική Φυσική Ι”

Το μάθημα “Πυρηνική Φυσική Ι” θα αρχίσει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams. Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση στο ecourse θα δοθεί ο κωδικός εισόδου στο μάθημα.

Ο διδάσκων

Ξ. Ασλάνογλου

Ecourse: Πυρηνική Φυσική Ι (Ξ. Ασλάνογλου)