Έναρξη του μαθήματος "Κλασική Μηχανική Ι"

 

Τα διαδικτυακά μαθήματα της Κλασικής Μηχανικής Ι θα πραγματοποιηθούν μέσω της ομάδας  "Κλασική Μηχανική Ι 2020-2021" που δημιουργήθηκε στο MS Teams με κωδικό n7eq0op. Αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή MS Teams κάνοντας χρήση του πανεπιστημιακού σας λογαριασμού, πατήστε το "Join Team" στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης σας και δώστε τον παραπάνω κωδικό για να μπείτε στην ομάδα (team) της Κλασικής Μηχανικής Ι.

Αφού μπείτε στην ομάδα, θα δείτε ότι έχουν προγραμματιστεί δύο ξεχωριστές συναντήσεις για τα μαθήματα της Δευτέρας και της Τετάρτης. Την Δευτέρα (και κάθε Δευτέρα) μετά τις 3:00μμ θα μπορείτε να συνδεθείτε στο μάθημα μέσω της πρώτης προγραμματισμένης συνάντησης ενώ κάθε Τετάρτη μετά τις 11πμ θα μπορείτε να συνδέεστε μέσω της δεύτερης προγραμματισμένης συνάντησης. Για να συνδεθείτε σε κάθε συνάντηση, πατήστε το κουμπί "join" που θα εμφανιστεί πάνω στην μπλε περιοχή της κάθε συνάντησης.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την εγκατάσταση ή την πρόσβασή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MS Teams, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση office365@uoi.gr

Η Διδάσκουσα, Παναγιώτα Καντή