Έναρξη του μαθήματος "Αναλογικά Ηλεκτρονικά

 Τα μαθήματα στα Αναλογικά Ηλεκτρονικά θα ξεκινήσουν απο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν στο σχετικό μάθημα στο e-course και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις εκεί.

 

Οι διδάσκοντες 

Ε.Κ. Ευαγγέλου  Δ.Ε. Κατσάνος