Έναρξη του μαθήματος "Σύγχρονη Φυσική Ι (Τμήμα Αρτίων)"

Το μάθημα Σύγχρονη Φυσική Ι για το τμήμα των αρτίων ξεκινά εξ αποστάσεως την Πέμπτη 8/10 και

ώρα 11:00 πμ σύμφωνα με το πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα

"Σύγχρονη Φυσική Ι (Π.Κοκκας)" στο ecourse όπου μπορούν να βρουν τον κωδικό για το MS Teams.