ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-2014

Παρακαλούνται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 να προσέλθουν στη Γραμματεία έως τη 17η Δεκεμβρίου 2013 έχοντας μαζί τους 2 μικρές φωτογραφίες και φωτοτυπία ταυτότητας προκειμένου να εγγραφούν και να πάρουν αριθμό μητρώου.

Απο τη Γραμματεία