ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail  της Γραμματείας του Τμήματος από τις 30 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

 Οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπο Δήλωσης Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)
  • Έντυπο Αίτησης Πτυχίου/ Διπλώματος και Υπεύθυνη Δήλωση για Συμμετοχή σε Τελετή Ορκωμοσίας (επισυνάπτεται)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να τα στείλουν από τον πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο λογαριασμό τους, και θα πρέπει να αναγράφουν και το προσωπικό τους e-mail , διότι ο λογαριασμός τους θα απενεργοποιηθεί όταν ανακηρυχθούν.

Παρακαλούνται οι φοιτητές αν έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία ή έχουν κάνει πρακτική άσκηση να το αναφέρουν στην αίτηση λήψης πτυχίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε αποστείλετε e-mail (gramphys@uoi.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.