Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων (Προόδων) Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Το Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων (Προόδων) Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21 έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/PROGRAMMA_proodon_2020-21_...