*** ΕΠΕΙΓΟΝ: Νέα ημερομηνία έναρξης Εξεταστικής Ιανουαρίου 2021 ***

Κατεπείγουσα ανακοίνωση

Νέα ημερομηνία έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου και λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης όλων των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές, η νέα ημερομηνία έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2021  είναι η 27η Ιανουαρίου 2021. Το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον σύνδεσμο http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜ_2020-21-νέο.pdf