Ανάπτυξη νέων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και προσαρμογής πειραματικών δεδομένων φασματοσκοπίας Mössbauer

Διδάκτωρ: 
Πολύμερος Αλέξανδρος
Επιβλέπων: 
Δούβαλης Αλέξιος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Δούβαλης Αλέξιος, Μπάκας Θωμάς, Μπουρλίνος Αθανάσιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Δούβαλης Αλέξιος, Μπάκας Θωμάς, Μπουρλίνος Αθανάσιος, Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Devlin Eamonn, Σανάκης Ιωάννης
Σχετικό αρχείο: