Παρουσίαση ΜΔΕ

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της Καμίλας Σαββίδη θα πραματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 μέσω της  διαδικτυακή πλατφόρμα MS-Teams.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.