Παρουσίαση του Erasmus+

Παρουσίαση της ενημερωτικής ημερίδας του Τμήματος για την κινητικότητα των φοιτητών στα πλαίσια του Erasmus+

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του Erasmus+, για τους φοιτητές που δε μπόρεσαν να παραστούν στη σχετική εκδήλωση. Περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους προς μετακίνηση.
 
Νίκος Χατζηαναστασίου
Τμηματικώς Υπεύθυνος Erasmus+
 
Συνημμένο Αρχείο: