Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος Ευσταθίας Γεωργαλή με θέμα: «Study of neutron induced reactions in rare earth isotopes» θα γίνει την Τρίτη 27/04/2021 και ώρα 12:00.
Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του λογισμικού ZOOM:
ZOOM link: https://cern.zoom.us/j/9167466908?pwd=a1JzYnFoWncxV3pVNHlENlhYK3V2QT09
Meeting ID: 9167466908
Passcode: 527428
Καθώς η παρουσίαση είναι δημόσια, μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.