Μελέτη αντιδράσεων νετρονίων σε ισότοπα σπάνιων γαιών

Διδάκτωρ: 
Γεωργαλή Ευσταθία
Επιβλέπων: 
Πατρώνης Νικόλαος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παντρώνης Νικόλαος, Κόκκορης Μιχαήλ, Λαγογιάννης Αναστάσιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παντρώνης Νικόλαος, Κόκκορης Μιχαήλ, Λαγογιάννης Αναστάσιος, Colonna, Nicola, Αξιώτης Μιχαήλ, Νικολής Νικόλαος, Στούλος Στυλιανός