ΕΠΕΙΓΟΝ: Αποστολή ΑΜΚΑ για συμμετοχή στις εξετάσεις με φυσική παρουσία

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Παρακαλούνται οι κάτωθι φοιτητές/φοιτήτριες όπως αποστείλουν στο email της Γραμματείας (gramphysatuoi.grτο αργότερο μέχρι αύριο, Πέμπτη 27 Μαΐου τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής τους Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), για επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Φοιτητολόγιο, καθώς και για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που πρόκειται να διενεργηθούν με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 2020-2021.

ΑΜ φοιτητών/φοιτητριών:

2950
5070
5837
5860
6096
6338
6640
6655
6663
6666
6671
6729
6912
6938
6943
6950
6953
6990
6996
7120
7180
7233
7242
7262
7284
7288
7293
7301
7311
7317
7345
7346
7398
7452
7550
7561
7608
7666
7713