Ημερίδα παρουσιάσεων των υποψηφίων διδακτόρων - μεταδιδακτόρων

Ημερίδα παρουσιάσεων των υποψηφίων διδακτόρων - μεταδιδακτόρων του Τμήματος Φυσικής

H ημερίδα παρουσιάσεων των υποψηφίων διδακτόρων - μεταδιδακτόρων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 03 Ιουνίου 2021 και την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 μέσω της πλατφόρμας  MS Teams:

Η ομάδα MS Teams είναι: Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων – Μεταδιδακτόρων

και ο Κωδικός MS Teams : e8w2v21

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Συνημμένο Αρχείο: