Εξετάσεις υποψηφίων για το "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" 2021-2022

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο "ΠΜΣ Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική" θα γίνουν ως ακολούθως:

Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας (υποχρεωτική για όλους): Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου, 10:00 πμ – 11:00 πμ, Αίθουσα Φ3 010-013  (η εξέταση της Αγγλικής γλώσσας θα αφορά στη μετάφραση κειμένου με όρους Φυσικής από τα Αγγλικά στα Ελληνικά χωρίς την χρήση λεξικού)

Εξέταση Φυσικής: Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου, 11:30 πμ - 01:30 μμ, Αίθουσα Φ3 010-013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστέα ύλη θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο. Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την εξέταση Φυσικής αναλύονται εδώ.

Συνέντευξη (για όλους): Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου, 09:00 πμ - 15:00 μμ, Αίθουσα Φ2 122.

Η προσέλευση για συνέντευξη θα γίνει με αλφαβητική σειρά

H τελική λίστα "Ονομάτων-Ωρας συνέντευξης" θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των Γραπτών εξετάσεων.

Οι προσερχόμενοι, με μάσκα,  θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πρόσφατο Rapid Test η Πιστοποιητικό Νόσησης

σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας για COVID19."