ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - έναρξη μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 10/10/21 μέσω email στο vachrist@uoi.gr.

Το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία.

Στη σελίδα του μαθήματος στο e-course θα βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1906

H πρώτη συνάντηση σχετικά με τη δομή & τα περιεχόμενα του μαθήματος θα γίνει τη Πέμπτη 07/10/2021-17:00 στην αίθουσα Φ2-121

Οι διδάσκοντες