Μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++/ROOT)"

Ανακοίνωση για το μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού (C++/ROOT)"

Οι παραδόσεις του μαθήματος “Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
ξεκινούν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00
στην Αίθουσα Υπολογιστών (Φ2-136) του Τμήματος Φυσικής.
 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο e-course
και να ενημερωθούν για τον κανονισμό του μαθήματος.
 
Οποιαδήποτε σχετική με το μάθημα ανακοίνωση θα δημοσιεύεται στο e-course.
 
Ιστοσελίδα μαθήματος: https://alpha.physics.uoi.gr/OOP

 

Ο Διδάσκων
Ι. Παπαδόπουλος