Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές - Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Επειδή οι πρωτοετείς Φοιτητές/τριες δεν έχουν ακόμη Αριθμό Μητρώου ώστε να χωριστούν στα τμήματα των αρτίων και περιττών, για την Τρίτη 5/10/2021 στο μάθημα των "Στοιχείων Πιθανοτήτων και Στατιστικής" θα χωριστούν αλφαβητικά.

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Τρίτη 5/10/2021, (09-11), από Α ως και Κ , αιθ. Φ3-015-018

Τετάρτη 6/10/2021, (11-12), από Α ως και Κ, αιθ. Αμφ. 4

Τετάρτη 6/10/2021, (12-13), από Α ως και Ι, αιθ. Αμφ. 4

Τετάρτη 6/10/2021 (12-13) από Ι ως και Ο, αιθ. Φ2 120

Τετάρτη 6/10/2021 (12-13) από Π ως και Ω, αιθ. Φ2 122

Τετάρτη 6/10/2021 (13-14) από Λ ως και Ω, αίθ. Αμφ. 4

Παρασκευή 8/10/2021 (12-14) από Λ ως και Ω, αιθ. Αμφ. 4