Ανακοίνωση για το μάθημα «Μηχανική»

Μέχρι να δοθούν οι αριθμοί μητρώου (Α.Μ.) στους πρωτοετείς φοιτητές, τα δύο τμήματα του μαθήματος «Μηχανική» θα χωριστούν με βάση το επώνυμο.

Οι φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Α - Κ θα παρακολουθούν στην αίθουσα Φ3 005-007 (διδάσκων: Π. Παπαδόπουλος).

Οι φοιτητές με επώνυμο που αρχίζει από Λ - Ω στην αίθουσα Φ3 010-013 (διδάσκων: Δ. Βλάχος).