Τμήματα μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» - εφαρμοσμένο μέρος

Οι πρωτοετείς φοιτητές που παρακολουθούν το εφηρμοσμένο μέρος του μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» θα χωριστούν με βάση το επώνυμο ως εξής:

Τμήμα Α: από Α έως Ι, διδάσκων Α. Δούβαλης (Αμφ. 4)

Τμήμα Β: από Κ έως Ο, διδάσκων Δ. Βλάχος (Φ2-120)

Τμήμα Γ: από Π έως Ω, διδάσκων Π. Παπαδόπουλος (Φ2-122)

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους πρωτοετείς. Φοιτητές παλαιότερων ετών δεν το παρακολουθούν και θα βαθμολογηθούν μόνο με βάση την τελική γραπτή εξέταση.