Ανακοίνωση για το μάθημα "Παιδαγωγική Ψυχολογία"

Οι παραδοσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα 15:00-17:00 και κάθε Πεμπτη 11:00-13:00 στην αίθουσα Φ2 122.

Η διδάσκουσα 
Όλγα Τζαφέα