ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΥ: Αναπλήρωση Εργαστηριών λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου

Το Εργαστήριο του Τμήματος Δ  (Πέμπτη 12-2μμ) στο μάθημα «Εισαγωγή στους ΗΥ», που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα αναπληρωθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 5:00-7:00 μ.μ.

 Το Εργαστήριο του Τμήματος Ε  (Πέμπτη 5-7μμ) στο μάθημα «Εισαγωγή στους ΗΥ», που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 2:00-4:00 μ.μ.

Οι διδάσκοντες