Ανακοίνωση για το μάθημα "Βιοφυσική"

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα "Βιοφυσική" να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο email mplekos@upatras.gr για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Η πρώτη συνάντηση, συζήτησης/παρουσίασης του μαθήματος, θα γίνει την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, 17:00 - 18:00, μέσω zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/97032108475?pwd=cnFWNHpKR0RPNFJEMS9YT1FpNHJrQT09