Ανακοίνωση για τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

Το χειμερινό εξάμηνο 2021 – 2022 (για το 7ο εξάμηνο) θα διδαχθούν για τους προπτυχιακούς φοιτητές τα εξής 2 μαθήματα:

1. «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική»

2.«Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

Ο διδάσκων είναι ο κ. Ευαγγέλου Φίλιππος.

Οι ώρες, οι ημέρες και οι αίθουσες διδασκαλίας για τα παραπάνω δυο μαθήματα είναι οι εξής:

1ο Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (κωδικός:306)

Τετάρτη (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 13-14 και 14-15

 Παρασκευή (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15-16 και 16-17

2ο Μάθημα: «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (κωδικός:308)

Δευτέρα (αίθουσα Φ2 119). Ώρες: 17-18

 Τετάρτη (αίθουσα Φ2 119). Ώρες: 16-19

Το προσωρινό e-mail επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevang@gmail.com