Ανακοίνωση για αναβολή των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»

Από την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021,

τα μαθήματα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», αναβάλλονται επ’ αόριστον, μέχρι να ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την επανέναρξη τους.