Επανέναρξη των μαθημάτων: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

Από την επόμενη εβδομάδα, 29 Νοεμβρίου 2021 (ημέρα Δευτέρα),

θα ξεκινήσει εκ νέου η διδασκαλία των μαθημάτων:  

 «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» και «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών».

Σας υπενθυμίζουμε τις καθορισμένες ώρες, ημέρες και αίθουσες διδασκαλίας:

1ο Μάθημα: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» (κωδικός:306)

Τετάρτη (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15 - 17

Παρασκευή (αίθουσα Φ3 010-013). Ώρες: 15 -17

2ο Μάθημα: «Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» (κωδικός:308)

Δευτέρα (Εργ. Η/Υ Φ2 - 136). Ώρες: 17-19

Παρασκευή (Εργ. Η/Υ Φ2 - 136). Ώρες: 13-15

Το προσωρινό e-mail επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevangatgmail.com