Ανακοίνωση για το μάθημα "Βιοφυσική"

Το σημερινό μάθημα Βιοφυσικής 26/11/2021 14:00 δεν θα γίνει λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα.
Η αναπλήρωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ύστερα από συνεννόηση.

 

Ο διδάσκων,

Κ. Μπλέκος