Συμμετοχή στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.1 άρθρο 11 της 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ Β’ 4406), υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία την περίοδο από 17/1/2022 έως 14/2/2022, υπό τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Η συμμετοχή με φυσική παρουσία των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 προϋποθέτει:

  • την υποχρεωτική εγγραφή-δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr)
  • την κατοχή είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης, είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού test (PCR) έως 72 ωρών ή γρήγορου αντιγόνου (rapid) έως 48 ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.  Οι συγκεκριμένοι φοιτητές οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στις εξετάσεις ενός μαθήματος λόγω της νόσησης, θα πρέπει, εάν επιθυμούν να εξεταστούν στο εν λόγω μάθημα σε μεταγενέστερο χρόνο, να αποστείλουν τη ημέρα της εξέτασης e-mail στο διδάσκοντα του μαθήματος εκφράζοντας την πρόθεσή τους αυτή.

Για τις εξετάσεις οι φοιτητές οφείλουν:

  • να προσέρχονται μισή ώρα πριν την έναρξή τους
  • να συγκεντρώνονται κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις στον ανοικτό χώρο μεταξύ του κτηρίου Φ3, του Αμφιθεάτρου 4 και του κυλικείου της Σχολής Θετικών Επιστημών,
  • να φορούν πάντοτε μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα.

Στην συνέχεια θα εισέρχονται από την είσοδο του κτηρίου Φ3 (στην πλευρά του Αμφιθεάτρου 4) και ακολουθώντας τις οδηγίες των διδασκόντων θα οδηγούνται στις αίθουσες και σε συγκεκριμένες θέσεις εντός αυτών.