Ανακοίνωση για ημέρα και ώρες εξέτασης του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» (πτυχιακή εξεταστική)

Η εξέταση του μαθήματος "Διδακτική Μεθοδολογία" (πτυχιακή εξεταστική) κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2022 (ημέρα Τρίτη)  και ώρες 17:00 – 20:00 στην αίθουσα Φ3 010-013.

Το e-mail επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εξέτασης διδάσκοντα κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevangatuoi.gr.