Αλληλεπίδραση ισοτοπολόγων του νερού με fs ασύμμετρα ω/2ω πεδία laser

Διδάκτωρ: 
Κεχάογλου Εμμανουήλ
Επιβλέπων: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Κοέν Σαμουήλ, Τζάλλας Παρασκευάς
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Κοέν Σαμουήλ, Τζάλλας Παρασκευάς, Ρακιτζής Πέτρος, Μπενής Εμμανουήλ, Σαμαρτζής Πέτρος, Σοφικίτης Δημήτριος
Σχετικό αρχείο: