Εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος "Κβαντική Μηχανική"

Η τελική γραπτή εξέταση στο μεταπτυχιακό μάθημα Κβαντική Μηχανική θα γίνει την Παρασκευή 18 τρέχοντος και ώρα 11.00 έως 14.00 στην αίθουσα Φ2-120.

Ο Διδάσκων

Κυριάκος Ταμβάκης