Ανακοίνωση για το μάθημα "Εργαστήρια Μηχανικής"

Οι πρωτοετείς φοιτητές αλλά και φοιτητές μεγαλυτέρων ετών του Τμήματος Φυσικής, που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το μάθημα "Εργαστήρια Μηχανικής", κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 καλούνται να εγγραφούν σε τμήματα.

Οι φοιτητές εγγράφονται σε ομάδες των δύο ατόμων σε ένα από τα παρακάτω τμήματα:

Α: Δευτέρα                09-12   (Περιττοί)   

Β: Δευτέρα                12-15  (Περιττοί)

Γ: Τρίτη                     09-12   (Άρτιοι)    

Δ: Τρίτη                    15-18   (Άρτιοι)

Ε: Τετάρτη                15-18   (Περιττοί)

ΣΤ: Πέμπτη               11-14  (Άρτιοι)

 

Οι εγγραφές θα γίνονται στο γραφείο Φ3-218 τις ώρες 09:00-16:00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες μέχρι την Πέμπτη  24-2-2022 και ώρα 16:00.

Φοιτητής που δεν θα εγγραφεί σε Τμήμα δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει το μάθημα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δεν μπορούν να γίνουν μεταβολές.

Η παρουσία στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική.

Κάθε Παρασκευή ώρα 12-14 θα γίνεται, στο Αμφ. 4, το μάθημα προετοιμασίας για το εργαστηριακό μάθημα της επόμενης εβδομάδας. Η παρουσία του φοιτητή στο μάθημα αυτό είναι υποχρεωτική και θα αρχίσει 25-2-2022.

Κατά την είσοδό τους στο εργαστήριο οι φοιτητές πρέπει να φέρουν μαζί τους: ένα τετράδιο περίπου 50 φύλλων, αριθμομηχανή τσέπης, χάρακα, σβύστρα, και ότι άλλο είναι απαραίτητο για να κάνουν υπολογισμούς και γραφικές παραστάσεις.

Ημερομηνία έναρξης του εργαστηριακού μαθήματος, για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει τμήματα της Δευτέρας είναι η Δευτέρα 28-2-22. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το Τμήμα Α πρέπει να είναι στο Εργαστήριο ώρα 09:00, ενώ οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το τμήμα Β πρέπει να είναι στο εργαστήριο 12.00. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει τμήματα της Τρίτης θα εμφανιστούν στο εργαστήριο στα αντίστοιχα τμήματα την Τρίτη 1-3-2022 κοκ.

Οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται στο εργαστήριο προετοιμασμένοι από το βιβλίο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ -ΑΠΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μ.ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ και από το e-Course.

Η Αίθουσα του Εργαστηρίου βρίσκεται στην θέση  Φ2-134.

 

Ιωάννινα 7-2-2022.