ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" και "ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Από την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις των μαθημάτων:
 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Δευτέρα 10-12 π.μ,  Φ2 119
Τρίτη 10-12 π.μ, Φ2 119
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Δευτέρα 12-14 μ.μ, Φ2 119
Παρασκευή, 12-14 μ.μ , Φ2 119
 
Η διδάσκουσα, 
Όλγα Τζαφέα