Ανακοίνωση για έναρξη παραδόσεων του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία» με τροποποίηση ωρών μόνο για την ημέρα Τρίτη

Από την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις του μαθήματος «Διδακτική Μεθοδολογία».

Οι οριστικές ώρες (με τροποποίηση ωρών, σε σχέση με το αναρτημένο πρόγραμμα, μόνο για την ημέρα Τρίτη), ημέρες και αίθουσα διδασκαλίας έχουν ως εξής:

Τρίτη (αίθουσα Φ3 005-007). Νέες Ώρες: 14:00 - 16:00

Πέμπτη (αίθουσα Φ3 005-007). Ώρες: 17:00 -19:00

Το e-mail επικοινωνίας με τον διδάσκοντα κ. Ευαγγέλου Φίλιππο είναι: filipevangatuoi.gr.